CENY


Ceny účtujeme podľa počtu normostrán. Jedna normostrana predstavuje 1800 úderov (počítané programom MS Word - súčet slov a znakov bez medzier delené 1800). V individuálnych prípadoch alebo na žiadosť zákazníka účtujeme ceny prekladov podľa počtu slov, resp. podľa počtu znakov (exotické jazyky).

Na požiadanie vypracujeme bezplatne cenovú kalkuláciu Vašej zákazky.
Pri súdne overených prekladoch účtujeme ceny podľa Vyhlášky 491/2004 Z. z., resp. podľa vzájomnej dohody. Z našej ponuky a cenovej kalkulácie môžete využiť aj službu, ktorú ste pôvodne nežiadali.

Cenu Vám oznámime vždy vopred a uvedieme ju v objednávke.

 


 

 

 


Objednajte si naše služby z pohodlia Vášho domova, resp. si vopred dohodnite termín návštevy:

Tel.: +421 907 740 804
E-mail: ntb@ntb.sk