CENY


Ceny účtujeme podľa počtu normostrán. Jedna normostrana predstavuje 1800 úderov (počítané programom MS Word - súčet slov a znakov bez medzier delené 1800). V individuálnych prípadoch alebo na žiadosť zákazníka účtujeme ceny prekladov podľa počtu slov, resp. podľa počtu znakov (exotické jazyky).

Na požiadanie vypracujeme bezplatne cenovú kalkuláciu Vašej zákazky.
Pri súdne overených prekladoch účtujeme ceny podľa Vyhlášky 491/2004 Z. z., resp. podľa vzájomnej dohody. Z našej ponuky a cenovej kalkulácie môžete využiť aj službu, ktorú ste pôvodne nežiadali.

Cenu Vám oznámime vždy vopred a uvedieme ju v objednávke.

 


 

 

 


Dovoľujeme si Vás informovať, že kancelária je presťahovaná na adresu Lúčky 12, Skalica.

Prosím, termín návštevy si dohodnite vopred na tel. č.
+421 907 740 804
. Ďakujeme.


 

Objednajte si naše služby
z pohodlia Vášho domova:

Tel.: +421 907 740 804
E-mail: ntb@ntb.sk