Kontaktná osoba
E-mail:
Požiadavky, adresa v prípade poštovej zásielky

Objednávka prekladu, korektúry

Telefón
Vyberte požadovaný výkon
Vyberte jazyk

z

do
Odbor
Spôsob dodania
Médium
Vložiť text na spracovanie
deň
mesiac
rok
Platba


Objednávka prekladu, korektúry
Objednávka tlmočenia
ZOZNAM JAZYKOV
angličtina
bieloruština
bulharčina
čeština
čínština
dánčina
fínčina
francúzština
gréčtina
hebrejčina
holandčina
chorvátčina
japončina
macedónčina
maďarčina
nemčina
nórčina
perzština
poľština
portugalčina
rumunčina
ruština
slovenčina
slovinčina
srbčina
španielčina
švédčina
taliančina
turečtina
ukrajinčina