PREKLADY


Váš text preložíme presne podľa Vašich požiadaviek.


»  prekladáme v rôznych jazykových kombináciách
»  zabezpečujeme korektúry rodeným hovorcom
»  dbáme na jazykovú správnosť a terminologickú presnosť
»  dodržíme grafickú úpravu
»  preklad spracujeme v ľubovoľnom formáte
»  v prípade potreby zabezpečíme súdne overenie
»  sme spoľahliví v dodržiavaní termínov
»  neúčtujeme príplatky za odbornosť
»  zákazku dodáme elektronicky, faxom, poštou, kuriérom
»  preklad dodáme na akomkoľvek médiu

Zoznam jazykov

»  angličtina
»  bieloruština
»  bulharčina
»  čeština
»  čínština
»  dánčina
»  fínčina
»  francúzština
»  gréčtina
»  hebrejčina
»  holandčina
»  chorvátčina
»  japončina
»  macedónčina
»  maďarčina
»  rumunčina
»  ruština
»  slovenčina
»  slovinčina
»  srbčina
»  španielčina
»  švédčina
»  taliančina
»  turečtina
»  ukrajinčina
»  nemčina
»  nórčina
»  perzština
»  poľština
»  portugalčina

 


Objednajte si naše služby z pohodlia Vášho domova, resp. si vopred dohodnite termín návštevy:

Tel.: +421 907 740 804
E-mail: ntb@ntb.sk