TLMOČENIE

Čaká Vás konferencia, obchodné rokovanie alebo podujatie v zahraničí? Vyberieme pre vás vhodného tlmočníka.

Podľa konkrétnych potrieb volíme z nasledujúcich druhov tlmočenia:

» konzekutívne
» simultánne s použitím tlmočníckej techniky
» súdne tlmočenie
» šušotáž

Zákazníci sa na nás s dôverou obracajú i z nasledovných dôvodov:

» tlmočíme v rôznych jazykových kombináciách
» neúčtujeme príplatky za odbornosť
» tlmočníka vyberáme s prihliadnutím na tlmočený odbor
» pred tlmočeným podujatím si zodpovedne naštudujeme súvisiace materiály


Konzekutívne tlmočenie
je tlmočenie po častiach. Rečník prednesie časť prejavu, potom spraví prestávku, počas ktorej tlmočník pretlmočí danú časť textu. Obvykle sa tlmočí po vetách, prípadne kratších celkoch.

Simultánne tlmočenie je bezprostredné tlmočenie do cieľového jazyka. Tlmočník sedí v zvukotesnej kabíne, počúva a súbežne tlmočí prejav rečníka. Rečník nemusí robiť prestávky určené na pretlmočenie textu po častiach a môže plynule prednášať svoj celý príspevok. Pri simultánnom tlmočení sa väčšinou vyžadujú dvaja tlmočníci a potrebná je tlmočnícka technika (tlmočnícke slúchadlá, mikrofón a pult umiestnené v tlmočníckej kabíne).

Súdne tlmočenie sa využíva sa v prípade potreby tlmočenia úradne dokumentovaných úkonov (matrika, súd, notár). Vykonávať ho môže iba tlmočník vymenovaný Ministerstvom spravodlivosti SR alebo tlmočník, ktorý zložil sľub.

Šušotáž je termín pre tlmočenie šepotom. Je obmenou simultánneho tlmočenia, odohráva sa však bez pomoci tlmočníckej techniky. Tento druh tlmočenia je vhodný napríklad pre rokovanie, ktoré je vedené v slovenskom jazyku, pričom všetci účastníci rokovania rozprávajú po slovensky, len jeden po anglicky. Tlmočník si prisadne k danému účastníkovi a počas rokovania mu šeptom tlmočí do ucha.
 


Objednajte si naše služby z pohodlia Vášho domova, resp. si vopred dohodnite termín návštevy:

Tel.: +421 907 740 804
E-mail: ntb@ntb.sk